PREMIUM GARANCIJA

Prepričani smo, da vas bodo naše ročno izdelane kristalne palčke zelo dolgo razveseljevale! Ravno iz tega razloga smo se odločili, da vam veselje podaljšamo za obdobje, ki daleč presega zakonsko določeno obvezno garancijo, s PREMIUM GARANCIJO VitaJuwel boste brezskrbni kar sedem let. Na ta način se vam želimo zahvaliti, da ste z nakupom kristalne ročke postali tudi ambasador vode s kristali.

 

Naša poravnava škode poteka enostavno in nebirokratsko!


V primeru škode nam poškodovano palico pošljite skupaj z računom kot ustrezno frankirano pošiljko na naslov: ZBR SKUPINA d.o.o., Stegne 35, 1000 Ljubljana. Sporočite nam tudi, kako lahko stopimo v stik z vami. Poškodovano kristalno ročko bomo poslali proizvajalcu, ki bo preveril, če je mogoče uveljaviti zakonske pravice zaradi napak ali PREMIUM GARANCIJO VitaJuwel ali če pride v poštev popust »VitaJuwel - Ni tako hudo« v višini 50%.

 

Če kupec želi izkoristiti popust »Ni tako hudo« in so pogoji za omenjen popust izpolnjeni, bo podjetje kupcu nemudoma poslalo ustrezno ali enakovredno kristalno ročko s pogoji nakupa s popustom. Za nakup kristalne ročke se uporabljajo Splošni pogoji poslovanja podjetja ZBR SKUPINA d.o.o., Stegne 35, 1000 Ljubljana.

Prosimo, da natančno preberete spodaj navedene pogoje PREMIUM GARANCIJE VitaJuwel in pogoje za popust »VitaJuwel - Ni tako hudo«:

 

Garancijska izjava, pogoji:


Kot kupcu naše kristalne ročke vam jamčimo, da je bil kupljeni proizvod ob odpravi iz našega skladišča v Ljubljani (Stegne 35) brez napak na materialu in proizvodnih napak. Za uveljavljanje garancije morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: ("garancijski primer"):


• Lom na stikih ali razpoka zaradi napetosti na kristalni ročki zaradi napake na materialu ali proizvodne napake.

• Nakup kristalne ročke po redni ceni za končne kupce.

• Trenutno veljavne cene za končne kupce so prikazane pri posemeznem izdelku v spletni trgovini.

• Ustrezno frankirana povratna pošiljka poškodovane kristalne ročke vključno z računom, poslana na naslov: ZBR SKUPINA d.o.o., Stegne 35, 1000 Ljubljana.

• Kupec je potrošnik v smislu slovenskega prava in ni podjetnik.

• Kristalna ročka je bila kupljena za zasebne namene in ne za poslovne namene.

• Kupec ima bivališče v Sloveniji.

 

Krajevna in časovna veljavnost:


Za garancijo velja krajevna omejitev veljavnosti glede na kraj nakupa kristalnimi ročkami v Sloveniji. Veljavnost garancije je omejena na sedem let od nakupa kristalne ročke.

 

Uveljavljanje garancije:


V garancijskem primeru znotraj časovne in krajevne veljavnosti vam poškodovano kristalno ročko zamenjamo z ustrezno kristalno ročko. Če ustrezna kristalna ročka v času uveljavljanja ni dobavljiva, poškodovano kristalno ročko nadomestimo z enakovredno drugo kristalno ročko. Vrnitev kupnine ali popravilo poškodovane kristalne ročke sta izključeni. Če je garancija odobrena, se ustrezno podaljša čas veljavnosti garancije.

 

Izključeno iz garancije:


Izključno izvzete iz te garancije so škode, ki nastanejo zaradi:
• neprimerne in nestrokovne uporabe,
• napačnega in malomarnega ravnanja s proizvodom,
• neupoštevanja navodil za uporabo in nego, lastnega spreminjanja in izvajanja popravil,
• kemičnih in fizikalnih učinkov na površini proizvoda zaradi nestrokovne uporabe, npr. poškodbe zaradi udarcev ali stikov s predmeti z ostrimi robovi.

 

Prav tako so iz te garancije izključene kristalne ročke, pri katerih zaradi popolnega odloma viale ni več mogoče ugotoviti, ali je do loma prišlo zaradi napetosti stekla ali je za poškodbo odgovoren sam kupec in je do loma prišlo zaradi udarca.

 

Nosilec garancije in pravo, ki se uporablja:


ZBR SKUPINA d.o.o., Stegne 35, 1000 Ljubljana

 

Za garancijske pogoje se uporablja slovensko pravo.

 

Opozorilo glede veljavnosti zakonskih pravic v primeru pomanjkljivosti in napak:


S pričujočo garancijo vaše pravice kot pravice potrošnika, zlasti zakonsko določene pravice, niso omejene ali nadomeščene z drugimi pravicami. Te pravice so namreč v veljavi neodvisno od nastopa garancijskega primera ali uveljavljanja garancije. Vaš pravni položaj je z garancijo torej dodatno izboljšan.

 

Poleg naše garancije, ki je v steklarski industriji edinstvena, vam popust »VitaJuwel - Ni tako hudo« omogoča izjemen popust v višini 50%, če se odločite za nakup ustrezne nadomestne kristalne ročke, potem ko je do poškodovanja vaše kristalne ročke prišlo po vaši krivdi in zato ne more biti uveljavljena zakonsko določena garancija zaradi pomanjkljivosti in napak oziroma PREMIUM GARANCIJA VitaJuwel.