GARANCIJA -50%

Popust »VitaJuwel - Ni tako hudo«

Če na kristalni ročki po nakupu le-te pride do poškodbe po krivdi kupca in zato ni mogoče uveljaviti niti pravic iz napak na materialu oz. proizvodnih napak niti PREMIUM GARANCIJE VitaJuwel, podjetje ZBR SKUPINA d.o.o., Stegne 35, 1000 Ljubljana kupcu v primeru nakupa ustrezne oz. enakovredne kristalne ročke odobri popust v višini 50% na takratno redno ceno za končne stranke, če so izpolnjeni naslednji pogoji:


• Lom ali razpoka na kristalni ročki po krivdi kupca.

• Nakup kristalne ročke po redni ceni za končne kupce.

• Ustrezno frankirana povratna pošiljka poškodovane kristalne ročke vključno z računom, poslana na naslov: ZBR SKUPINA d.o.o., Stegne 35, 1000 Ljubljana

• Kupec je potrošnik v smislu slovenskega prava in ni podjetnik.

• Kristalna ročka je bila kupljena za zasebne namene in ne za poslovne namene.

• Kupec ima bivališče v Sloveniji.


V primeru škode nam poškodovano palico pošljite skupaj z računom kot ustrezno frankirano pošiljko na naslov: ZBR SKUPINA d.o.o., Stegne 35, 1000 Ljubljana. Sporočite nam tudi, kako lahko stopimo v stik z vami. Poškodovano kristalno ročko bomo poslali proizvajalcu, ki bo preveril, če je mogoče uveljaviti zakonske pravice zaradi napak ali PREMIUM GARANCIJO VitaJuwel ali če pride v poštev popust »VitaJuwel - Ni tako hudo« v višini 50%. Če kupec želi izkoristiti popust »Ni tako hudo« in so pogoji za omenjen popust izpolnjeni, bo podjetje kupcu nemudoma poslalo ustrezno ali enakovredno kristalno ročko s pogoji nakupa s popustom. Za nakup kristalne ročke se uporabljajo Splošni pogoji poslovanja podjetja ZBR SKUPINA d.o.o., Stegne 35, 1000 Ljubljana.